O FESTIWALU

W pierwotnym założeniu wystawa „Utajone miasto” miała stać się rewersem Festiwalu „Otwarte miasto”. Oba wydarzenia miały ze sobą korespondować, wchodzić w spór, wzajemnie dopowiadać się, uzupełniać i komentować. Wystawa „Otwarte Miasto” miała być przede wszystkim gestem skierowanym w sam środek życia społecznego, wychylać się w przyszłość, antycypować ledwie wyłaniające się znaki nowych światów. Natomiast zatopiona w parkową niespieszność wystawa „Utajone miasto” miała […]
+


Skip to content