JANUSZ BAŁDYGA / OŚ POWROTU 360°

OŚ POWROTU 360° to obiekt oparty na celowej multiplikacji sześcianu. Przywołuję figury suprematystyczne, traktowane przez Kazimierza Malewicza jako nośniki metafizycznych treści. Buduję sześcian, blok, postument, cokół, by uzbroić go znaczeniem.

Słowa Bułata Okudżawy: „górują cokoły, na których nie stoi już nikt”, abstrahując od kontekstu politycznego, mówią o pustce. Uzbroiłem mój postument abstrakcyjnym pojęciem obrotu. Pełny obrót wykreśla koło, a to wpisane w kwadrat tworzy mandalę – obraz jaźni.

Forma krzyża jest skutkiem najbardziej harmonijnego porządkowania modułów mojej pracy – sześcianu i koła. Obrót nieuchronnie prowadzi do niekończącego się cyklu burzenia i konstruowania powoływanych przez obserwatora znaczeń. Kontekst malewiczowskiego krzyża odnajduję w opowieści przestrzennej, w której lokowany w nowym porządku obiekt nieustannie modyfikuje swój status w postępującym procesie przekształceń.

Obiekt stanowi stalowy sześcian o wymiarach 150 x 150 x 150 cm. W górnej, poziomej płaszczyźnie umocowany jest trójwymiarowy, obrotowy, czarny krzyż wpisany w swoją negatywową formę.

Skip to content